TSF Trafikksikkerhetsforeningen & Trygg Sommer

TSF Trafikksikkerhetsforeningen

NO 

Trygg Sommer

NO 
For fjerde året på rad legger Trafikksikkerhetsforeningen og våre samarbeidspartnere ut på vår sommerturné 2020. Vi gjør dette for å informere alle trafikantene om farene i sommertrafikken og for å få ned antall ulykker.

Sommerkampanjen 2021

June-July 2021  •  21 days  •  1 396.8 km